perjantai 13. joulukuuta 2013

Lasten kuvat seksuaalisena viihteenä – ymmärtämättömyyttä vai välinpitämättömyyttä?

YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan jokaisella alle 18-vuotiaalla lapsella on oikeus kasvuun ja kehittymiseen ilman seksuaalisen hyväksikäytön ja riiston kokemuksia. Näistä perustavanlaatuisista oikeuksista huolimatta maailmassa on suuri määrä lapsia, jotka joutuvat seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi ilman todellista mahdollisuutta vaikuttaa asiaan.

Internet on tuonut uusia muotoja lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja haasteita sen ennaltaehkäisyyn. Kontaktin muodostaminen ja yhteydenpito sekä lapsen oikeuksia loukkaavan kuvamateriaalin kuluttaminen on aiempaa helpompaa.

Lasten hyväksikäyttö sekä sen yhteydessä otettujen kuvien tuottaminen ja kuluttaminen ovat maailmanlaajuisia ongelmia. Kuvia on netissä suuri määrä, ja niiden ympärillä liikkuvat isot rahasummat.
Hyväksikäyttökuvissa on kyse todellisiin lapsiin kohdistetuista seksuaalisista teoista. Tällaisia kuvia ei olisi netissä ilman, että joku jossain päin maailmaa olisi syyllistynyt lapseen kohdistuneeseen seksuaalirikokseen. Kuvia ei myöskään olisi nykyisessä määrin ilman niitä kuluttavia henkilöitä.
Seksuaalinen hyväksikäyttö on aina vakava uhka sen kohteeksi joutuvan lapsen kehitykselle ja myöhemmälle elämälle. Se altistaa monenlaisille kielteisille seuraamuksille välittömästi ja myöhemmin elämässä. Hyväksikäytön vaikutukset riippuvat osaltaan kunkin lapsen yksilöllisestä elämänkulusta ja ominaisuuksista sekä saatavilla olevasta tuesta.
Hyväksikäytön tallentaminen vaikeuttaa tapahtuman käsittelyä ja siitä toipumista. Netissä tapahtuvan jakamisen ja levittämisen myötä kuvien myöhempää käyttöä ei pysty kontrolloimaan. Hyväksikäytetylle lapselle se tarkoittaa yhä uudelleen toistuvaa hyväksikäyttöä. Kuviin tulisikin suhtautua niissä näkyvien lasten hätähuutona.
Kaikille hyväksikäytön yhteydessä otettujen lasten kuvien todellinen luonne ei välity. Kuvat saatetaan rinnastaa muuhun netissä olevaan seksuaaliseen aineistoon, ja niitä voidaan käyttää omien mielihalujen toteuttamiseen ja tarpeiden tyydyttämiseen. Taustalla voi olla puutteellinen ymmärrys, ajattelemattomuus tai välinpitämättömyys. Joidenkin kohdalla nettiympäristö voi vaikuttaa siihen, ettei kuvissa näkyviä lapsia mielletä todellisiksi, vaan he näyttäytyvät epätodellisina ”virtuaalilapsina”.
Jokaisella ihmisellä on vastuu omasta toiminnastaan. Jokaisella on myös mahdollisuus säädellä omaa toimintaansa. Yksittäisen ihmisen liikkumavapaus oman elämän suhteen on varsin laaja. Omalla toiminnalla ei kuitenkaan saa loukata muiden ihmisten oikeuksia. Silloin kun oman käyttäytymisen tueksi tarvitaan apua, on sitä vastuullista hakea. Ennaltaehkäiseviä palveluita tulee myös olla saatavilla.
Suomen lain mukaan laittomaksi luokiteltavaa aineistoa on alle 18-vuotiasta sukupuolisiveellisyyttä loukkaavalla tavalla esittävä kuvamateriaali. Tällaisen aineiston valmistaminen ja levittäminen ovat rangaistavia tekoja. Myös alle 18-vuotiasta lasta esittävän kuvan tai kuvatallenteen oikeudeton hallussapito, tai tällaiseen materiaaliin käsiksi pääsyn hankkiminen joko maksua vastaan tai muutoin niin, että kuvamateriaali on käytettävissä tietokoneen tai muun teknisen laitteen välityksellä ilman laitteelle tallentumista, on laitonta. Laitonta on myös seurata järjestettyä esitystä, jossa alle 18-vuotias henkilö esiintyy sukupuolisiveellisyyttä loukkaavalla tavalla.
Jenni Häikiö
Asiantuntija, Psykologi
Lasten suojelu digitaalisessa mediassa
Pelastakaa Lapset ry – Rädda Barnen

Pelastakaa Lapset ry:n tuottama aineisto Ota puheeksi - internet ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö tarjoaa neuvoja lasten seksuaalisen hyväksikäytön ennaltaehkäisyyn ja lapsen tukemiseen mahdollisissa ongelmatilanteissa.