keskiviikko 18. maaliskuuta 2015

Palaute: Mediataitoviikko kannusti toiminnallisuuteen – aikaa kaivataan lisää suunnittelutyöhönHelmikuun toista viikkoa vietettiin useissa kouluissa, päiväkodeissa, kirjastoissa ja muualla kasvatuksen alalla mediataitoaiheiden parissa. Osallistujille järjestetyn palautekyselyn perusteella viikon aikana järjestettiin tapahtumia ja toimintoja hyvin monipuolisesti ja vilkkaasti. Oppituntien, vierailujen ja luennoiden lisäksi oma tuottaminen näkyi selkeästi Mediataitoviikkojen sisällöissä. 


Kaikkiaan palautekysely sai 197 vastausta. Suurin osa vastaajista ilmoitti työskentelevänsä alakoulussa (34%), yläkoulussa (23%) tai päiväkodissa (18%). Vastaajia oli myös kirjastoista, nuorisotyön parista, toisen asteen oppilaitoksista ja esimerkiksi hankkeista ja yhdistyksistä.
Tietoa teemaviikosta saatiin etenkin Mediataitokoulu.fi – sivuston ja sosiaalisen median kautta. Mediataitokoulun FB-sivulla on yli 1500 tykkääjää ja Mediataitoviikon alla tai sen aikana tykkääjien määrä kasvoi yli 200:lla.

”Hyvin toimi!” - Materiaalit apuna niin suunnittelussa kuin toteutuksessakin

Mediataitoviikolle tuotettiin lukuisia materiaaleja ja nostettiin esille aikaisempaa mediakasvatukseen liittyvää aineistoa. Materiaalit saivat osanottajilta erittäin hyvää palautetta ja niitä kiiteltiin mielenkiintoisuudesta, selkeydestä ja ajankohtaisuudesta.

Meidän jutusta tuttu: ”Hyödyllisiä ideoita tällaiselle opelle joka vastaa perehtyy mediakasvatukseen.  Eskarit innostuivat kovasti.”


Digisammon takojat: ”Aihe on vaikea, mutta äärimmäisen mielenkiintoinen. Arastin aiheen käsittelyä, mutta sain siitä positiivista palautetta.”


Menitkö klikkiin?: ”Uusi näkökulma "viihteellisiin" uutisiin ja kielen vaikuttavuuteen. Tein 8.-luokkalaisten kanssa, ja hyvin toimi!”

Osa materiaaleista sai kritiikkiä liian myöhäisestä ilmestymisajankohdasta, joka vaikeutti suunnitelmien laatimista Mediataitoviikolle.

Digisammon takojat: ”Materiaali oli sisällöltään hyvä ja mielenkiintoinen. Olisin kuitenkin toivonut, että se olisi ilmestynyt hiukan aikaisemmin verkkoon, jotta tuntien valmistelulle olisi jäänyt enemmän aikaa.”

Ylipäänsäkin ajankäyttö ja sen niukkuus näkyi vastauksissa: etenkin opettajat toivoivat helposti ja nopeasti käyttöön otettavia tuntimalleja, sillä aikaa valmisteluille voi olla hyvin vähän. Toisaalta palautteissa toivottiin sovellettavuutta etenkin tehtävien suhteen.  Keskusteluun kannustavia kokonaisuuksia saisi olla tehtävissä vieläkin enemmän.

Ilmoittautuneille lähetetystä materiaalipaketista käyttöön oli otettu etenkin Sosiaalisen median huoneentaulu, Mikä on totta –opetuspaketti sekä Jätski-Jäniksen ja Omppu-Oravan lehtiretket –materiaali. Materiaalipaketin tilanneista 92 prosenttia oli käyttänyt yhtä tai useampaa paketin aineistoa työssään.

Videoita, vierailuja ja some-haasteita – Mediataitoviikolla keskusteltiin ja toimittiin

Materiaalipaketti sekä lukuisat Mediataitoviikon ja sen yhteistyökumppaneiden tuottamat toiminnot tarjosivat ideoita ja vinkkejä teemaviikon viettoon. Jokainen Mediataitoviikkoon osallistuva taho kuitenkin räätälöi teemaviikosta itselleen sopivan paketin.

Mediataitoaiheiset oppitunnit, keskusteluja sisältäneet harjoitukset sekä eri ammattikuntien edustajien (toimittaja, nettipoliisi, pelikasvattaja) vetämät vierailut olivat tyypillistä toimintaa Mediataitoviikon aikana. Viikolla myös käytettiin paljon erilaista mediaa ja analysoitiin mm. mainoksia ja elokuvia.

Omaa tuottamista korostettiin yhtenä Mediataitoviikon teemana ja se näkyi myös teemaviikon aikana: blogiin kirjoittaminen, sarjakuvien piirtäminen, radio-ohjelmien ja omien uutisten tekeminen, esittelevien videoiden kuvaaminen sekä pelien suunnittelu ovat vain pieni määrä esimerkkejä Mediataitoviikolla tapahtuneesta toiminnasta.

Mediataitoviikosta ideoita koko vuoden mediakasvatustyöhön

Vaikka mediataitoaiheet nostetaan esille erityisesti yhden teemaviikon aikana, ei toimintoja tarvitse keskittää vain tietylle ajanjaksolle. Palautteista kävi ilmi, että mediataitoaiheiden käsittelyä jatkettiin myös teemaviikon jälkeen tai Mediataitoviikko oli kokonaan siirretty esimerkiksi talvilomien jälkeiselle viikolle. Tiedottamisessa ja viestinnässä tuleekin jatkossa painottaa sitä, että tehtäviä ja toimintoja voi tehdä ympäri vuoden.

”Ehkä yksi viikko on liian lyhyt aika. Mediataidot tulisi liittää aineisiin, niin että niitä käsiteltäisiin kautta lukuvuoden.”


”Yksittäinen tietty viikko voi mennä monen asian vuoksi pieleen, kuten meillä nyt kävi tautien vuoksi. Siksi on hyvä, jos materiaalit ovat aina saatavilla ja niistä muistutetaan silloin tällöin. Siis ettei nyt tule sellainen tunne, että kun se nimenomainen viikko missattiin, niin ei sitten tehdä ollenkaan.”


Palautteeseen vastanneista yli 90 prosenttia aikoo varmasti tai melko varmasti ilmoittautua mukaan myös vuoden 2016 Mediataitoviikkolle. Uutta teemaviikkoa odotellessa materiaalit, tehtävät ja tietotekstit löytyvätMediataitokoulu.fi –sivustolta, josta avataan uudistettu versio alkusyksyllä.


Julia Alajärvi
Projektikoordinaattori
Mediataitoviikko
julia.alajarvi@kavi.fi